Przemysław Makuch

Institute of Oceanology, Polish Academy of Sciences,
Powstańców Warszawy 55, 81-712 Sopot, Poland
mobile: 604 484 994
email: makuch@iopan.pl


DOŚWIADCZENIE

2019 - obecnieNa stanowisku Adiunkt w pracowni Wzajemnego Oddziaływania Morza i Atmosfery w Zakładzie Dynamiki Morza Instytutu Oceanologii Polskiej Akademii Nauk.
2012-2019Na stanowisku Oceanografa w pracowni Wzajemnego Oddziaływania Morza i Atmosfery w Zakładzie Dynamiki Morza Instytutu Oceanologii Polskiej Akademii Nauk.
2011-2013Przewodniczący Samorządu Studium Doktoranckiego przy Instytucie Oceanologii Polskiej Akademii Nauk.
2011-2012Na stanowisku Oceanografa w ramach projektu ZSPDO (Zintegrowany System Przetwarzania Danych Oceanograficznych) w Instytucie Oceanologii Polskiej Akademii Nauk.
2008-2009Współpraca z Instytutem Oceanologii Polskiej Akademii Nauk, Pracowania Wzajemnego Oddziaływania Morza i Atmosfery (związana z powstaniem pracy magisterskiej).
WYKSZTAŁCENIE

2016Stopień naukowy doktora nauk o ziemi w zakresie oceanologii w Instytucie Oceanologii PAN w Sopocie.
Tytuł rozprawy doktorskiej: Transformacja aerozolu w granicznej warstwie atmosfery nad Bałtykiem.
2009-2015Studium Doktoranckie przy Instytucie Oceanologii Polskiej Akademii Nauk.
2004-2009Uniwersytet Szczeciński, Wydział Matematyczno – Fizyczny, Kierunek: Fizyka.
2000-2004Liceum Ogólnokształcące im. I Armii Wojska Polskiego w Drawsku Pomorskim.
ZNAJOMOŚĆ JĘZYKÓW OBCYCH

Angielski w piśmie i mowie.

DODATKOWE UPRAWNIENIA

Prawo jazdy kategorii B, patent sternika motorowodnego.

OSIĄGNIĘCIA ZAWODOWE

Indeks Hirscha: 9
Publikacje naukowe: 29
Liczba cytowań: 154
Wystąpienia konferencyjne: 64
Kierownictwo wielu rejsów badawczych oraz uczestnictwo w wielu międzynarodowych eksperymentach polarnych.

UDZIAŁ W PROJEKTACH BADAWCZYCH

Arctic SGD Project;
PROSPECTOR - do Permafrost-Released OrganicS amPlify ocEan aCidificaTiOn in the aRctic?;
IDEAL - Investigation of seasonal variability of the water column and sediment denitrification and anammox in the Baltic Sea;
BONUS INTEGRAL - Integrated carboN and TracE Gas monitoRing for the bALtic sea;
ESA Ocean Flux;
GAME;
iAREA;
Nr NN 306315536, „Transformacja aerozolu w granicznej warstwie atmosfery nad Bałtykiem pod wpływem aerozolu morskiego”;
„POLAR-AOD”;
„Zróżnicowanie Czasowo Przestrzenne Wymuszenia Radiacyjnego nad Polską”;
„Zintegrowany System Przetwarzania Danych Oceanograficznych”.

DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACYJNA I KONFERENCYJNA

Uczestnictwo w komitecie organizacyjnym międzynarodowej konferencji ’39 Annual European Meeting on Atmospheric Studies by Optical Methods;
Uczestnictwo w komitecie organizacyjnym trzech konferencji “Sopockie Forum Młodych’;
Uczestnictwo w komitecie organizacyjnym dwóch konferencji „Conference on the Role ff Aerosols in Climate System”;
Uczestnictwo w komitecie organizacyjnym „XXVI Ogólnopolskie Seminarium Meteorologii i Klimatologii Polarnej”.

PUBLIKACJE NAUKOWE
 1. Studies of the Impact of Aerosol Optical Properties on Climate Change Processes; 2011, P. Makuch, A. Strzałkowska, A. Ponczkowska, T. Zieliński, T. Petelski, J. Kowalczyk, V. Drozdowska, D. Gutowska, J. Pasnicki, K. Zieliński, Environmental Engineering and Managment Journal.
 2. Multiwavelength micropulse lidar in atmospheric aerosol study - signal processing; (2011), Posyniak M., Malinowski S.P., Stacewicz T., Markowicz K.M. Zielinski T., Petelski T., Makuch P., Proceedings of SPIE, DOI: 10.1117/12.898160
 3. Remote sensing measurements of the volcanic ash plume over Poland in April 2010; 2012, K.M. Markowicz, T. Zieliński, A. Pietruczuk, M. Posyniak, O. Zawadzka, P. Makuch, I.S. Stachlewska, A.K. Jagodnick, T. Petelski, W. Kumala, P. Sobolewski, T. Stacewicz, Atmospheric Environment.
 4. Studies of Aerosol Advected to Coastal Areas with the Use of Remote Techniques; 2012, T. Zieliński, T. Petelski, P. Makuch, A. Strzałkowska, A. Ponczkowska, K.M. Markowicz, G. Chourdakis, G. Georgoussis, S. Krater, Acta Geophisica.
 5. Aerosol Properties and Radiative Forcing for Three Air Masses Transported in Summer 2011 to Sopot, Poland. 2012, Rozwadowska, A; Stachlewska, IS; Makuch P; Markowicz, KM; Petelski, T; Strzalkowska, A; Zieliński, T., Radiation Processes in the Atmosphere and Ocean (IRS2012) Book Series: AIP Conference Proceedings.
 6. Studies of aerosol optical depth with the use of Microtops II sun photometers and MODIS detectors in coastal areas of the Baltic Sea; 2014, Zawadzka O., Makuch P., Markowicz KM., Zieliński T., Petelski T., Ulevicius V., Strzałkowska A., Rozwadowska A., Gutowska D., Acta Geophysica.
 7. Studies of vertical coarse aerosol fluxes in the boundary layer over the Baltic Sea; 2014, Petelski T, Markuszewski P, Makuch P., Jankowski A, Rozwadowska A., OCEANOLOGIA 56 (4): 697-710, DOI: 10.5697/oc.56-4.697.
 8. A modern approach to aerosol studies over the Baltic Sea. Strzałkowska A., Makuch P., Zawadzka O., Pakszys P. Insights on environmental changes, GeoPlanet: Earth and Planetary Sciences, Springer international Publishing Switzerland, 2014
 9. Impact of breaking waves on sea salt production and local change of aerosol optical properties. Strzałkowsa A., Zieliński T., Makuch P., Pakszys P., Petelski T.Impact of climate changes on marine environments, GeoPlanet: Earth and Planetary Sciences, Springer international Publishing Switzerland, 2015.
 10. Annual changes of aerosol optical depth and Angstrom Exponent over Spitsbergen. Pakszys P., Zieliński T., Markowicz KM., Petelski T., Makuch P., Lisok J., Chiliński M., Rozwadowska A., Ritter Ch., Neuber R., Udisti R., Mazzola M. Impact of climate changes on marine environments, GeoPlanet: Earth and Planetary Sciences, Springer international Publishing Switzerland, 2015.
 11. Impact of wild forest fires in Eastern Europe on aerosol composition and particle optical properties; 2016, ZielińskiT., Petelski T., Strzałkowska A., Pakszys P., Makuch P., Oceanologia 58 (1), 13-24, DOI: 10.1016/j.oceano.2015.07.005
 12. Study of aerosol optical properties during long-range transport of biomass burning from Canada to Central Europe in July 2013; 2016, K. M. Markowicz, M.T.Chilinski, J. Lisok, O. Zawadzka, L. Janicka, I.S. Stachlewska, P. Makuch, P. Pakszys, A. Rozwadowska, Petelski, T. Zieliński, M. Posyniak, A. Pietruczuk, A. Szkop, D. L. Westphal, Journal of Aerosol Science; Vol. 101, 156-173; http://dx.doi.org/10.1016/j.jaerosci.2016.08.006;
 13. 2014 iAREA campaign on aerosol in Spitsbergen Part 1: Study of physical and chemical properties; Atmospheric Environment, (2016) J. Lisok, K.M. Markowicz, Ch. Ritter, R. Neuber, P. Makuch, P. Pakszys, P. Markuszewski, T. Petelski, A. Rozwadowska, M. Chilinski, I.S. Stachlewska, S. Becagli, R. Traversi, R. Udisti, J. Struzewska, J. W. Kaminski, M. Jefimow, T. Zieliński, Atmospheric Environment, (140), pp. 150-166 . doi: 10.1016/j.atmosenv.2016.05.051.
 14. 2014 iAREA campaign on aerosol in Spitsbergen – Part 2: Optical properties from Raman-lidar and in-situ observations at Ny-Ålesund; (2016), C. Ritter, R. Neuber, K.M. Markowicz, I.S. Stachlewska, J. Lisok, P. Makuch, P. Pakszys, P. Markuszewski, A. Rozwadowska, T. Petelski, T. Zieliński, S. Becagli, R. Traversi, R. Udisti, M. Gausa, Atmospheric Environment; vol. 141; 1-19; http://dx.doi.org/10.1016/j.atmosenv.2016.05.053;
 15. Modelling and Observation of Mineral Dust Optical Properties over Central Europe, Acta Geophysica, (2017), Michał T. CHILINSKI, Krzysztof M. MARKOWICZ, Olga ZAWADZKA, Iwona S. STACHLEWSKA, Wojciech KUMALA, Tomasz PETELSKI, Przemysław MAKUCH, Douglas L. WESTPHAL, and Bogdan ZAGAJEWSKI; Acta Geophysica, vol. 64, no. 6, Dec. 2016, pp. 2550-2590, DOI: 10.1515/acgeo-2016-0069.
 16. Characterization of aerosol particles over the southern and South-Eastern Baltic Sea, (2017), Kristina Plauškaitė, Narciza Špirkauskaitė, Steigvilė Byčenkienė, Simonas Kecorius, Dalia Jasinevičienė, Tomasz Petelski, Tymon Zieliński, Jelena Andriejauskienė, Rūta Barisevičiūtė, Andrius Garbaras, Przemysław Makuch, Vadimas Dudoitis, Vidmantas Ulevicius, Marine Chemistry 190 13-27, http://dx.doi.org/10.1016/j.marchem.2017.01.003.
 17. Impact of North American intense fires on aerosol optical properties measured over the European Arctic in July 2015; (2017), K.M. Markowicz, P. Pakszys, C. Ritter, T. Zieliński, R. Udisti, D. Cappelletti, M. Mazzola, M. Shiobara, P. Xian, O. Zawadzka, J. Lisok, T. Petelski, P. Makuch, G. Karasiński,Journal of Geophysical Research-Atmospheres; 121, 24, 14487–14512. DOI: 10.1002/2016JD025310.
 18. Vertical Variability of Aerosol Single-scatterin albedo and Equivalent Black Carbon Concentration Based on in-situ and Remote Sensing Techniques During the iAREA Campaigns in Ny-Alesund; (2017), K.M. Markowicz, C. Ritter, J. Lisok, P. Makuch, I.S. Stachlewska, D. Cappelletti, M. Mazzola, M.T. Chilinski, Atmospheric Environment 164 (2017) 431-447, http://dx.doi.org/10.1016/j.atmosenv.2017.06.014.
 19. Aerosol physical properties in Spitsbergen’s fjords: Hornsund and Kongsfjord during AREX 2014 and 2015; (2017), Markuszewski P., Rozwadowska A., Cisek M., Makuch P., Petelski T., Oceanologia. https://doi.org/10.1016/j.oceano.2017.03.012.
 20. Aerosol Optical Depth variations due to local breeze circulation in Kongsfjord, Spitsbergen. (2017), Cisek M., T. Petelski, T. Zielinski, P. Makuch, P. Pakszys, A. Rozwadowska, P. Markuszewski, Oceanologia. https://doi.org/10.1016/j.oceano.2017.04.005.
 21. Comparison of meteorological conditions In Svalbard fjords: Hornsund and Kongsfjorden; (2017), Cisek M., Makuch P., Petelski T., Oceanologia, https://doi.org/10.1016/j.oceano.2017.06.004.
 22. Study on organic matter fractions in the surface microlayer in the Baltic Sea by spectrophotometric and spectrofluorometric methods; (2017), Drozdowska V., Wrobel I., Markuszewski P., Makuch P., Raczkowska A., Kowalczuk P., AUG 31 2017, DOI: 10.5194/os-13-633-2017.
 23. Chemical Composition of Aerosol over the Arctic Ocean from Summer ARctic Expedition (AREX) 2011-2012 Cruise: Ions, Amines, Elemental Carbon, Organic Matter, Polycyclic Aromatic Hydrocarbones, n-Alkanes, Metals, and Rare Earth Eements; (2019), L. Ferrero, G. Sangiorgi, M.G. Perrone, C. Rizzi, M. Cataldi, P. Markuszewski, P. Pakszys, P. Makuch, T. Petelski, S. Becagli, R. Traversi, E. Bolzacchini, T. Zielinski, Atmosphere 2019, 10, 54; doi:10.2290/atmos10020054.
 24. Comparison of Columnar, Surface, and UAS Profiles of Absorbing Aerosol Optical Depth and Single-Scattering Albedo in South-East Poland; (2019), Chilinski M.T., Markowicz K.M. Zawadzka O., Stachlewska I.S., Lisok J., Makuch P., Atmosphere, 2019, 10(8), 446; doi:10.3390/atmos10080446.
 25. Stable Carbon and Nitrogen Isotope Ratio and PM1 and Size Segregated Aerosol Particles over the Baltic Sea; (2019), Garbariene I., Remeikis V., Masalaite A., Garbaras A., Petelski T., Makuch P., Dusek U., Lithuanian Journal of Physics, 2019, Vol: 59 (3), Pages 156-168, doi: 10.3952/physics.v59i3.4082.
 26. Kitowska M., Makuch P., Petelski T., Piskozub J., 2020, The influence of mesoscale land-seabreeze circulation on local wind climatology in the Svalbard fjords of Kongsfjorden and Hornsund, International Journal of Climatology, https://doi.org/10.1002/joc.6731
 27. W. Mohr, S. Kinne, K. Baier, D. Baranowski, M. Chilinski, J. Gollop, G. de Groot, R. Grosz, K. Helfer, A Ibanez-Landeta, H. Kalesse, A. Kidane, Los, P. Makuch, M. Meyer, Y. Morfa-Avalos, A. Neuberger, J.Nowak, A. Raeke, C. Rollo, J. Rottenbacher, S. Sandiford, I. Schirmacher, O. Schlenczek, M. Schroder, E. Siddle, W. Szkolka, A. A. Ubele, J. von Arx, L. Worbes. EUREC4A Campaign, Cruise No. M161, 17 Jan 2020 - 03 Mar 2020, Bridgetown (Barbados) - Ponta Delgada (Portugal). Gutachterpanel Forschungsschiffe, 2020. DOI: https://doi.org/10.2312/cr_m161
 28. P. Makuch, S. Sitarek, P. Markuszewski, T. Petelski, T. Stacewicz, Lidar observation of aerosol transformation in the atmospheric boundary layer above the Baltic Sea. Oceanologia (2021) 63, 238-246, https://doi.org/10.1016/j.oceano.2021.01.002
 29. M. Stokowski, P. Makuch, K. Rutkowski, M. Wichorowski, K. Kuliński, A system for the determination of surface water pCO2 in a highly variable environment, exemplified in the southern Baltic Sea. Oceanologia (2021) 63, 276-282, https://doi.org/10.1016/j.oceano.2021.01.001
WYSTĄPIENIA KONFERENCYJNE
 1. Aerosol physical properties studied in the Arctic, International Polar Year Oslo Science Conference Abstracts 0120; T. Zieliński, T. Petelski, A. Rozwadowska, J. Piskozub, P. Makuch, A. Ponczkowska, J. Kowalczyk, K. Markowicz, Sz. Malinowski, T. Stacewicz, A. K. Jagodnicka, M. Posyniak, A. Kardas, I. Stachlewska, M. Gausa, S. Blindheim, A. Smirnov, B. Holben, 2010.
 2. Impact of marine aerosol on Arctic AOT, International Polar Year Oslo Science Conference Abstracts; T. Petelski, A. Rozwadowska, T. Zieliński, J. Piskozub, P. Makuch, J. Kowalczyk, A. Ponczkowska, V. Drozdowska, Roland Neuber, Maria Stock, Renate Treffeisen, 2010.
 3. Impact of aerosol optical properties on climate change processes. The Baltic case study, BALTEX Conference Abstracts No. 65; A. Ponczkowska, P. Makuch, J. Kowalczyk, T. Zieliński, T. Petelski, J. Piskozub, A. Smirnov, B. Holben, J. Pasnicki, K. Zieliński, 2010.
 4. Observation of Eyjafjallajökull volcano ash over Poland, EGU2010-15741, P. Makuch, M. Posyniak, T. Zieliński, T. Petelski, J. Kowalczyk, A. Rozwadowska, V. Drozdowska, K. Markowicz, S. Malinowski, A. Kardas, A. K. Jagodnicka, T. Stacewicz, J. Piskozub, 2010.
 5. Studies of aerosol optical properties in different regions of Europe, 37th Annual European Meeting on Atmospheric Studies by Optical Methods, T. Zieliński, J. Piskozub, T. Petelski, A. Ponczkowska, P. Makuch, J. Kowalczyk, S. Malinowski, T. Stacewicz, K. Markowicz, A. K. Jagodnicka, M. Posyniak, A. Kardas, S. Blindheim, V. Ulevicius, A. Smirnov, B. Holben, K. Zieliński, 2010.
 6. Aerosol optical thickness studied over the Baltic within the framework of the NASA Maritime Aerosol Network, International Aerosol Conference, T. Zieliński, T. Petelski, J. Piskozub, A. Ponczkowska, P. Makuch, J. Kowalczyk, V. Drozdowska, A. Smirnov, B. Holben, J. Pasnicki, K. Zieliński, 2010.
 7. Luminescent properties of surfactants in the Baltic Sea water, V. Drozdowska, A. Lisin, B. Lednicka, T. Petelski, J. Piskozub, T. Zieliński, J. Kowalczyk, D. Gutowska, P. Makuch, 10th European Conference on Atoms Molecules and Photons ECAMP X
 8. Badania aerozolowe w Arktyce, P. Makuch, II Zjazd Członków APECS Polska.
 9. Aerosol data collection, processing and management, A. Strzalkowska, P. Makuch, Workshop on Data and Information Management
 10. Studies of the impact of aerosol optical properties on climate change processes, OTEM 2010 conference, Cluj, T. Zieliński, A. Ponczkowska, P. Makuch, J. Kowalczyk, T. Petelski, J. Piskozub, A. Strzałkowska, A. Smirnov, B. Holben, J. Pasnicki, K. Zieliński, 2010.
 11. Aerosol data collection processing and management, Workshop on data and Information Management, A. Strzałkowska, P. Makuch, Sopot, 19–20 October 2010.
 12. Studies of aerosol in costal areas, OTEM 2011, T. Zieliński, T. Petelski, P. Makuch, A. Strzałkowska, G. Georgoussis, G. Chourdakis, Bucharest, 2011.
 13. Studies of marine aerosols, OTEM 2011, T. Petelski, T. Zieliński, P. Makuch, A. Strzałkowska, Bucharest 2011
 14. Walidacja Danych Opisujących Fizyczne Właściwości Aerozoli Atmosferycznych, A. Strzałkowska, P. Makuch, Infobazy 2011, Gdańsk 05-07.09.2011.
 15. Walidacja Danych Opisujących Fizyczne Właściwości Aerozoli Atmosferycznych, A. Strzałkowska, P. Makuch, Młodzi w Paleontologii IV Pt. „Paleontologia w Oceanologii, Oceanologia w Paleontologii’, Sopot, 19-20.04.2012.
 16. Lidar Studies of Aerosol within the framework of the Poland-AOD network, A. Strzałkowska, P. Makuch, O. Zawadzka, T. Zieliński, T. Petelski, K.M. Markowicz, I. Stachlewska, A. Ponczkowska, M. Wichrowski, 26 International Laser Radar Conference (ILRC26) Porto Heli, Grece, 25-29.06.2012.
 17. Lidar Studies of Aerosols over Poland, A Strzałkowska, P. Makuch, O. Zawadzka, T. Zieliński, T. Petelski, K.M. Markowicz, I. Stachlewska, A. Ponczkowska, M. Wichrowski, 26 International Laser Radar Conference (ILRC26) Porto Heli, Grece, 25-29.06.2012.
 18. Aerosol Optical Properties Studies in Costal Areas with Use of Remote Techniques, T. Zieliński, T. Peteslki, P. Makuch, A. Strzałkowska, A. Ponczkowska, M. Wichorowski, K.M. Markowicz, G. Chourdakis, G. Georgoussis, 26 International Laser Radar Conference (ILRC26) Porto Heli, Grece, 25-29.06.2012.
 19. Studies of aerosols advected to coastal areas with use of remote techniques, T. Zieliński, T. Petelski, J. Piskozub, P. Makuch, A. Strzałkowska, A. Ponczkowska, J. Kowalczyk, V. Drozdowska, D. Gutowska, M. Darecki, EGU2012
 20. Impact of aerosol optical properties on climate change processes, T. Zieliński, T. Petelski, A. Strzalkowska, P. Makuch, J. Piskozub, V. Drozdowska, D. Gutowska, A. Rozwadowska, 39 Annual European Meeting on Atmospheric Studies by Optical Methods, 2012.
 21. Studies of the optical properties of Arctic aerosols, T. Petelski, T. Zieliński, A. Rozwadowska, J. Piskozub, P. Makuch, A. Strzalkowska, 39 Annual European Meeting on Atmospheric Studies by Optical Methods, 2012.
 22. Aerosol optical properties studied at different marine environments, P. Makuch, T. Zieliński, T. Petelski, J. Piskozub, M. Wichorowski, A. Strzałkowska, A. Ponczkowska, A. Smirnov, B. Holbein, K. Zieliński, 39 Annual European Meeting on Atmospheric Studies by Optical Methods, 2012.
 23. Preliminary results of the measurements of aerosol scattering coefficient and black carbon concentration over the Baltic Sea, A. Rozwadowska, V. Drozdowska, D. Gutowska, J. Kowalczyk, P. Makuch, T. Petelski, A. Strzałkowska, T. Zieliński, 39 Annual European Meeting on Atmospheric Studies by Optical Methods, 2012.
 24. Impact of aerosol emitted over Poland on aerosol optical properties, K. M. Markowicz, P. Makuch, T. Petelski, A. Rozwadowska, I.S. Stachlewska, A. Strzałkowska, O. Zawadzka, T. Zieliński, 39 Annual European Meeting on Atmospheric Studies by Optical Methods, 2012.
 25. Lidar Studies Of Aerosol within the Framework of the POLAND-AOD Network, P. Makuch, O. Zawadzka, A. Strzałkowska, T. Petelski, T. Zieliński, K.M. Markowicz, The XIX International Symposium on High Power Laser Systems & Applications, Istanbul 2012
 26. Impact of Aerosol Optical Properties on Remote Sensing over Different Coastal Regions, T. Zieliński, T. Petelski, P. Makuch, A. Strzałkowska, The XIX International Symposium on High Power Laser Systems & Applications, Istanbul 2012.
 27. Retrival of Aerosol Optical Properties from the Synergy of Polar Nephelometerm Aethalometer, Multifilter Rotating Shadowband Radiometer and Celiometer Data, K.M. Markowicz, O. Zawadzka, P. Makuch, T. Petelski, A. Rozwadowska, I. Stachlewska, A. Strzałkowska, T. Zieliński, International Radiation Symposium 2012, Berlin.
 28. Aerosol properties and radiative forcing for three air masses transported in summer 2011 to Sopot, A. Rozwadowska, I. Stachlewska, P. Makuch, K.M. Markowicz, International Radiation Symposium 2012, Berlin.
 29. Dane aerozolowe z fotometrów słonecznych oraz lidarów, P. Makuch, Data Management in Research - Zarządzanie danymi w badaniach naukowych, Sopot, 27-28 sierpnia 2012 (wykład na zaproszenie).
 30. Determination of Aerosol Optical Properties and Radiative Forcing in Frame of Poland-AOD network, K.M. Markowicz, P. Makuch, T. Petelski, A. Rozwadowska, I. Stachlewska, A. Strzałkowska, O. Zawadzka, T. Zieliński, VIII Konferencja Naukowa Ochrona Powietrza w Teorii i Praktyce, Zakopane, 24-27.10.2012.
 31. Optical properties of Arctic aerosols studied within the framework of the NASA Maritime Aerosol Network, ASSW 2013, T. Zieliński, T. Petelski, P. Makuch, A. Strzalkowska, A. Rozwadowska, D. Gutowska, P. Pakszys, P. Markuszewski, B. Holben, A. Smirnov, 2013.
 32. Aerosol physical properties studied in the European Arctic, ASSW 2013, P. Makuch, T. Zieliński, T. Petelski, A. Rozwadowska, J. Piskozub, A. Strzalkowska, P. Pakszys, P. Markuszewski, 2013.
 33. Studies of ship emissions and particles in the Svalbard fjords with use of the passive remote sensing, ASSW 2013, A. Strzalkowska, K. Stebel, T. Zieliński, T. Petelski, A. Rozwadowska, P. Makuch, J. Piskozub, P. Pakszys, P. Markuszewski, 2013.
 34. Sea Spray Emission from the surface of the open Arctic Seas, ASSW 2013, T. Petelski, P. Makuch, T. Zieliński, P. Markuszewski, J. Piskozub, T. Neumann, A. Strzalkowska, D. Gutowska, J. Kowalczyk, 2013.
 35. Aerosol Size Distribution over European Arctic Seas, ASSW 2013, P. Makuch, T. Zieliński, T. Petelski, A. Rozwadowska, J. Piskozub, A. Strzalkowska, P. Pakszys, P. Markuszewski, 2013.
 36. Aerosol optical properties and their impact on climate change processes, RSCy 2013, T. Zieliński, T. Petelski, A. Strzalkowska, P. Makuch, P. Pakszys, P. Markuszewski, J. Piskozub, V. Drozdowska, D. Gutowska, A. Rozwadowska, 2013.
 37. Aerosol optical properties studied with remote sensing techniques over the Baltic coastal regions, RSCy 2013, A. Strzalkowska, P. Makuch, P. Pakszys, P. Markuszewski, T. Zieliński, T. Petelski, J. Piskozub, A. Rozwadowska, K. Markowicz, O. Zawadzka, I. Stachlewska, 2013.
 38. Transformation of aerosol in Planetary Boundary Layer over the Baltic Sea, EGU 2013-9730, P. Makuch, T. Petelski, J. Piskozub, A. Jankowski, T. Zieliński, A. Rozwadowska, P. Markuszewski, O. Zawadzka, 2013.
 39. Studies of aerosol optical depth with use of Microtops sun photometers and MODIS detectors, EGU 2013-10748, P. Makuch, O. Zawadzka, K.M. Markowicz, T. Zieliński, T. Petelski, A. Strzalkowska, A. Rozwadowska, D. Gutowska, 2013.
 40. Aerosol physical properties and their impact on climate change processes, EGU 2013-12150, A. Strzalkowska, T. Zieliński, T. Petelski, P. Makuch, P. Pakszys, P. Markuszewski, J. Piskozub, V. Drozdowska, D. Gutowska, A. Rozwadowska, 2013.
 41. Sea Salt Source Function over the Baltic Sea, EGU 2013-12100, T. Petelski, P. Makuch, P. Markuszewski, A. Jankowski, T. Zieliński, 2013.
 42. Research Network Poland-AOD, I conference on the Role of aerosols in climate system, Warsaw, T. Zieliński, M. Chilinski, W. Kumala, P. Makuch, K. Markowicz, P. Markuszewski, P. Pakszys, T. Petelski, A. Rozwadowska, I. Stachlewska, A. Strzałkowska, O. Zawadzka, 2013.
 43. Impact of absorbing aerosols on radiative forcing in the European Arctic – Project within the Polish-Norwegian Cooperation, I conference on the Role of aerosols in climate system, Warsaw, K. Markowicz, M. Chilinski, M. Gausa, J. Kaminski, P. Makuch, S. P. Malinowski, J. Lisok, T. Petelski, A. Rozwadowska, B. Samset, I. S. Stachlewska, J. Struzewska, T. Stacewicz, O. Zawadzka, T. Zieliński, 2013.
 44. Aerosol source function from the Baltic Sea surface, I conference on the Role of aerosols in climate system, Warsaw, P. Markuszewski, T. Petelski, P. Makuch, A. Jankowski, T. Zieliński, A. Rozwadowska, 2013.
 45. Project SEVA – Studies of aerosols over the Baltic within the NASA Maritime Aerosol Network, I conference on the Role of aerosols in climate system, Warsaw, A. Strzalkowska, T. Zieliński, T. Petelski, P. Makuch, P. Pakszys, P. Markuszewski, D. Gutowska, 2013.
 46. Aerosol optical properties studied in the Svalbard area during the iAREA campaign, REKLIM, Berlin, T. Petelski, P. Makuch, M. Chilinski, J. Lisok, Ch. Ritter, R. Neuber, R. Udisti, M. Mazzola, M. Gausa, J. Struzewska, J. Kaminski, K. Markowicz, T. Zieliński, A. Rozwadowska, 2014.
 47. Retrieval of aerosol single-scattering profiles based on synergy of in-situ and remotesensing techniques during iAREA campaigns in Ny-Alesund, EAC2015_53SPA_O016, K.M. Markowicz, I.S. Stachlewska, C. Ritter, M. Chilinski, P. Makuch, R. Udisti, J. Lisok, M. Gausa, A. Rozwadowska, D. Gutowska, T. Petelski, T. Zieliński, 2015.
 48. Aerosol physical and chemical properties measured during the 2014 iAREA campaign on Spitsbergen, 12th Ny-Ålesund Seminar, T. Zieliński, J. Lisok, C. Ritter, R. Neuber,K.M. Markowicz, I.S. Stachlewska, M. Chilinski, P. Makuch, P. Pakszys, P. Markuszewski, A. Rozwadowska, T. Petelski, T. Zieliński, S. Becagli, R. Traversi, R. Udisti, J. Struzewska, J. W. Kaminski, M. Jefimow, M. Gausa, 2015.
 49. Preliminary considerations on horizontal variations of AOD and Ångström Exponent over Spitsbergen, EAC2015_ID: 26SPA_O011, P. Pakszys, T. Zieliński, K. Markowicz, T. Petelski, P. Makuch, J. Lisok, M. Chilinski, A. Rozwadowska, Ch. Ritter, R. Neuber, R. Udisti, M. Mazzola, 2015.
 50. Analiza porównawcza strumieni aerozolu morskiego w przywodnej warstwie atmosfery zmierzonych na Morzu Bałtyckim oraz w rejonach Arktyki Europejskiej, II conference on the Role of aerosols in climate system, P. Markuszewski, T. Petelski, P. Makuch, T. Zieliński, J. Piskozub, P. Pakszys, A. Strzałkowska, I. Wróbel, D. Gutowska, V. Drozdowska, 2015.
 51. Wstępne wyniki dotyczące horyzontalnych zmian AOD oraz parametru Angstroema w rejonie Svalbardu, II conference on the Role of aerosols in climate system, P. Pakszys, T. Zieliński, T. Petelski, P. Makuch, A. Rozwadowska, D. Gutowska, K. Markowicz, J. Lisok, M. Chilinski, I. Stachlewska, 2015.
 52. Sezonowe zmiany aerozolowej grubości optycznej i współczynnika Ångströma w rejonie Morza Bałtyckiego, II conference on the Role of aerosols in climate system, A. Strzałkowska-Kaczmarek, T. Zieliński, T. Petelski, P. Makuch, 2015.
 53. Pomiary aerozolowych właściwości optycznych w rejonie Bałtyku z pokładu s/y Oceania, II conference on the Role of aerosols in climate system, T. Zieliński, P. Makuch, A. Strzałkowska, T. Petelski, P. Pakszys, P. Markuszewski, 2015.
 54. Rezultaty aerozolowe uzyskane w ramach letnich kampanii pomiarowych projektu iAREA, II conference on the Role of aerosols in climate system, T. Zieliński, P. Pakszys, T. Petelski, P. Makuch, 2015.
 55. Aerosol Size Distribution in the marine regions, EGU2014-788,AS 3.9, Piotr Markuszewski, Tomasz Petelski, Tymon Zieliński, Paulina Pakszys, Agata Strzalkowska, Przemyslaw Makuch, and Jakub Kowalczyk, 2014.
 56. Measurements and determination of the Marine coarse aerosol fluxes in near Marine Bondary Layer, EGU2014-793,AS 3.10, Piotr Markuszewski, Tomasz Petelski, Tymon Zieliński, Agata Strzalkowska, Paulina Pakszys, Przemyslaw Makuch, and Jakub Kowalczyk, 2014.
 57. Studies of seasonal variations of aerosol opticalproperties with use of remotetechniques, EGU2014-795, AS 3.15, Agata Strzalkowska, Tymon Zieliński, Tomasz Petelski, Paulina Pakszys, Piotr Markuszewski, and Przemyslaw Makuch, 2014.
 58. Water vapor analysis with use of sunphotometry and radiosoundings, EGU2014-816, AS 3.15, Paulina Pakszys, Tymon Zieliński, Tomek Petelski, Przemyslaw Makuch, Agata Strzalkowska, Piotr Markuszewski, and Jakub Kowalczyk, 2014.
 59. Optical properties of Arctic aerosols studiem within the framework of the iAREA research program, REKLIM, Berlin, K. Markowicz, T. Zieliński, T. Petelski, I. Stachlewska, A. Rozwadowska, T. Stacewicz, M. Gausa, S. Blindheim, J. Struzewska, J. Kaminski, Sz. Malinowski, M. Chilinski, J. Lisok, P. Makuch, P. Pakszys, P. Markuszewski, A. Strzalkowska, 2014.
 60. Aerosol physical properties studied in Spitsbergen, 26th IUGG 2015 General Assembly, Prague, D. Gutowska, T. Zieliński, T. Petelski, A. Rozwadowska, P. Makuch, P. Pakszys, 2015.
 61. Seasonal variations of AOD and Angstroem Exponent over the Baltic Sea based on the AERONET measurements, EAC2015_ID: 2AAP_P056, T. Zieliński, A. Strzalkowska, T. Petelski, P. Makuch, A. Smirnov, V. Ulevicius, 2015.
 62. Comparison of NASA/MAN and MODIS obtained AODs over the Baltic Sea, EAC2015_ID: 2AAP_P082, A. Strzalkowska, T. Zieliński, T. Petelski, P. Makuch, 2015.
 63. Aerosol research network Poland-AOD, EAC2015_ID: 1AAP_P036, T. Petelski, K. Markowicz, T. Zieliński, P. Pakszys, I. Stachlewska, A. Rozwadowska, T. Stacewicz, J. Struzewska, J. Kaminski, Sz. Malinowski, M. Chilinski, J. Lisok, P. Makuch, P. Markuszewski, A. Strzalkowska, J. Uscka-Kowalkowska, 2015.
 64. Complex studies of the role of absorbing aerosols on climate change in the European Arctic – Project iAREA, EAC2015_ID: 2SPA_P017, T. Zieliński, K. Markowicz, T. Petelski, P. Pakszys, I. Stachlewska, A. Rozwadowska, T. Stacewicz, M. Gausa, S. Blindheim, J. Struzewska, J. Kaminski, Sz. Malinowski, M. Chilinski, J. Lisok, P. Makuch, P. Markuszewski, A. Strzalkowska, 2015.


IOPAN   Home