Skład osobowy Pracowni Biochemii Morza

Alicja_Kosakowska Alicja Kosakowska, prof. dr hab.
kierownik pracowni
e-mail: akosak@iopan.pl
Patrycja Owczarczyk Patrycja Kwiecień, inż mgr
e-mail: powczarczyk@iopan.pl
Lilianna Sharma Lilianna Sharma, inż mgr
e-mail: Isharma@iopan.pl
Marta Cegłowska Marta Cegłowska, mgr
(doktorantka)
e-mail: mceglowska@iopan.pl


back