PRACOWNIA ŚRODOWISKOWEGO DNA
en
PS Dr Joanna Pawłowska, adiunkt
kierownik pracowni
e-mail: pawlowska[at]iopan.pl
PS Prof. Jan Pawłowski
e-mail: janpawlowski[at]iopan.pl,
jan.pawlowski[at]unige.ch
PS Mgr Agnieszka Kujawa
doktorantka
e-mail: akujawa[at]iopan.pl
PS Mgr Ngoc-Loi Nguyen
doktorant
e-mail: loinguyen[at]iopan.plback