background

Sopot, 29.05.2009

W Sopocie Bioblitz zorganizowaliśmy jako współzawodnictwo pomiędzy zespołem biologów lądowych i morskich, którzy starali się wykazać, które z dwóch środowisk nadmorski parkowy las czy wody kąpieliskowe kryją większe bogactwo różnorodności przyrody. Widzowie zobaczyli jak wielu różnych specjalistów potrzeba do identyfikacji zwierząt i roślin nawet w bardzo znanym i prostym środowisku. Konkurencję wygrała grupa lądowa, która w czasie dziesięciu godzin zidentyfikowała ponad 400 gatunków roślin i zwierząt, w tym samym czasie ekipa morska znalazła około 100 taksonów. Akcja przygotowana przez Komitet Badań Morza PAN i projekt MARBEF w ramach Bałtyckiego Festiwalu Nauki.

Czas trwania: 29 maja 2009, od 05.00 do 15.00
Miejsce: Park Północny ograniczony ulicą Powstańców Warszawy i kąpielisko morskie od Molo do Potoku Grodowego.
Uczestnicy:
Ornitologia: Ewelina Kurach, Magda Wybraniec - KULING
Botanika: Magda Brzeska, Agnieszka Sadowska, Bartek Hajek, - Katedra Taksonomii Roślin i Ochrony Przyrody Wydz. Biol. UG
Botanika morska: Agnieszka Tatarek, Józef Wiktor - IO PAN
Zoologia morska - nicienie - Aleksander Drgas (MIR), ryby - Anna Pawelec (IOUG), Harpacticoida - Lech Kotwicki, zooplankton - Anna Olszewska , Ciliata - Aleksandra Świstulska, makrozoobentos - Jan Marcin Węsławski (IO PAN)
Zoologia lądowa - owady - Elżbieta Kaczorowska - Katedra Zoologii Bezkręgowców Wydz. Biol. UG

galeria zdjęć z BioBlitz - Sopot 2009

Gdynia, 29.05.2010

W Gdyni Bioblitz zorganizowaliśmy w celu promocji planowanego rezerwatu podwodnego u stóp Orłowskiego Klifu (uzupełnienie istniejącego od dawna rezerwatu na klifie). Akcja została przeprowadzona 29 maja 2010 - w Międzynarodowym Roku Różnorodności Biologicznej. Poza liczeniem gatunków, dzięki zespołowi płetwonurków wolontariuszy zebraliśmy ponad 100 zdjęć podwodnych dna, na profilach namierzonych przez teodolity i system GPS. Zdjęcia te posłużą do przygotowania szczegółowej mapy dna rezerwatu. Akcja została przygotowana przez Komitet Badań Morza PAN, GREENPEACE oraz Polskie Towarzystwo Hydrobiologiczne przy wsparciu finansowym Wojewódzkiego Funduszu Ochrony środowiska w ramach Bałtyckiego Festiwalu Nauki.

Czas trwania: 29 maja 2010, od 05.00 do 15.00
Miejsce: Klif - rezerwat botaniczny i morze u podnóża klifu (mapa).
Uczestnicy:
Ornitologia: Ewelina Kurach, Magda Wybraniec - KULING
Botanika: Magda Lazarus, Martin Kukwa - Katedra Taksonomii Roślin i Ochrony Przyrody Wydz. Biologii UG
Botanika morska: Agnieszka Tatarek, Józef Wiktor, Anna Kubiszyn - IO PAN
Zoologia morska - nicienie - Aleksander Drgas (MIR), ryby - Mariusz Sapota (IO UG), Harpacticoida - Lech Kotwicki, zooplankton - Anna Olszewska , Ciliata - Aleksandra Świstulska, makrozoobentos - Jan Marcin Węsławski, Barbara Bałdyga, Michał Czub (IO PAN)
Zoologia lądowa - owady - Elżbieta Kaczorowska - Katedra Zoologii Bezkręgowców Wydz. Biol. UG
Ssaki, płazy i gady - Mateusz Ciechanowski
Grzyby - Marcin Wilga
Zespół GIS - Jacek Urbański i Agnieszka Wochna - Centrum Geoinformacji UG
oraz zespół 15 wolontariuszy, płetwonurków.

galeria zdjęć z BioBlitz - Gdynia 2010

Gdynia, 28.05.2011

Trzeci Bioblitz zorganizowaliśmy w Gdyni celu zebrania materiału ilustracyjnego do promocji planowanego rezerwatu podwodnego u stóp Orłowskiego Klifu. Terenowa część akcji odbyBa się 28 maja 2011 - na plaży w Gdyni Orłowie w pobliżu molo. Dzięki zespołowi płetwonurków z Akademii Morskiej w Gdyni oraz IOPAN udało się zebrać kolekcję roślin i zwierząt morskich występujących na terenie rezerwatu. Jesienią w IOPAN wykonaliśmy opracowanie serii zdjęć gatunków i siedlisk podmorskich do obecnej strony domowej, która będzie uzupełniana i rozbudowywana. Fundusze potrzebne do przeprowadzenia tej akcji zapewnił Komitet Badań Morza PAN oraz Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska.

Czas trwania: 28 maja 2011, od 09.00 do 15.00
Miejsce: Klif - morze u podnóża klifu.
Uczestnicy:
Botanika morska: Agnieszka Tatarek, Józef Wiktor, Anna Kubiszyn - IO PAN
Zoologia morska - ryby - Mariusz Sapota (IO UG),
Harpacticoida - Lech Kotwicki, zooplankton - Anna Olszewska , makrozoobentos - Maria- Włodarska- Kowalczuk, Jan Marcin Węsławski, Barbara Bałdyga, Józef Wiktor jr, Michał Czub (IO PAN) , Zofia Smoła, Adam Sokołowski (IO UG)
Zespół GIS - Jacek Urbański i Agnieszka Wochna - Centrum Geoinformacji UG oraz zespół wolontariuszy, płetwonurków z klubu SEAQUEST oraz IO PAN.
W laboratorium IO PAN zdjęcia zwierząt i roślin przygotowała Maria Włodarska- Kowalczuk oraz Piotr Bałazy, opracowanie strony WWW Stanisław Węsławski (IO PAN)

galeria zdjęć Bioblitz - Gdynia-Orłowo 2011

galeria zdjęć fauny i flory obszaru rezerwatu
w Gdyni-Orłowie« home

ostatnia aktualizacja 30 listopada 2011