Cele projektu oraz finansowanie

Projekt sfinansowano z Unijnych środków Infrastruktury i Środowiska a za koordynację ze strony polskiej odpowiedzialne jest Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych.
Projekt ma na celu przywrócenie trzech podstawowych elementów środowiska Zatoki Puckiej:
  1. Przywrócenia licznie niegdyś występujących populacji szczupaka, okonia i płoci (http://www.rybydlazatoki.pl/).
  2. Przywrócenia naturalnego charakteru Półwyspu Helskiego poprzez odbudowę zbiorowisk trzciny w miejscach gdzie trzcinowiska i słone bagna zostały zniszczone przez rozwój infrastruktury rekreacyjnej.
  3. Przywrócenia łąk trawy morskiej Zostera marina w miejscach jej naturalnego wcześniejszego występowania w Zatoce (http://www.zostera.pl).


back