Witamy w Instytucie Oceanologii!

Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk (IO PAN) został powołany w roku 1983 jako następca Stacji Morskiej istniejącej w Sopocie od 1953 roku.
hand Zobacz więcej o historii Instytutu

Misja Instytutu:

Misją Instytutu jest prowadzenie badań pod­stawo­wych środowiska morskiego oraz pogłębiania wiedzy na temat zjawisk i procesów w nim zacho­dzących. Instytut Oceanologii prowadzi badania na Bałtyku oraz w obszarze Arktyki Europejskiej.Zgodnie z decyzją Ministerstwa Nauki i Szkol­nictwa Wyższego, Instytut posiada status Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego w ramach Centrum Studiów Polarnych w dziedzinie Nauk o Ziemi na lata 2014-2018.


KODEKS ETYKI PRACOWNIKA NAUKOWEGO
Z głębokim smutkiem i żalem przyjęliśmy wiadomość, że dnia 16 marca zmarł ś.† p. Prof. dr hab. inż. Stanisław R. Massel . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Kierunki strategiczne badań IO PAN: