en in English
        Celem projektu AWAKE-2 jest zrozumienie wzajemnych oddziaływań pomiędzy kluczowymi elementami systemu klimatycznego w rejonie Svalbardu. Wszystkie działania będą zmierzały do osiągnięcia tego celu. Badane obszary oraz powiązania pomiędzy wszystkimi pakietami zadań projektu zostały przedstawione na rysunku znajdującym się poniżej.