Przyrządy pomiarowe

MER2040 - Biospherical Inc.

foto   foto
Hyperspectral - Ramses, Trios

foto
Hyperspectral - Ramses,
Trios - pływak do pomiaru radiacji oddolnej

foto
Hyperspectral - Ramses,
Trios - pomiary w trakcie ruchu statku

foto
Kompaktowy Optyczny System Profilujący (C-OPS)

foto   foto
Kompaktowy Napędzany Optyczny System Profilujący (C-PrOPS)

foto   foto
Czujniki refenecyjne na pokładzie

foto   foto
"Jeżozwierz"

foto
IOPs package   Sonda do pomiaru rzeczywistych właściwości optycznych oraz system do pomiaru w trakcie ruchu statku

foto         foto


back