Projekty

Bieżące projekty międzynarodowe:
  • Intelligent management system for integrated multi-trophic aquaculture - IMPAQT.
  • Marine Knowledge Sharing Platform for Federating Responsible Research and Innovation Communities - MARINA.
  • Optimisation of mussel mitigation cultures for fish feed in the Baltic Sea - OptiMus.

Inne bieżące projekty:
  • Zdalna identyfikacja zmian koncentracji zawiesiny węglanowej w fiordach Spitsbergenu – CASUMA.


back