Struktura organizacyjna Instytutu Oceanologii PAN, Sopot 2021

RADA NAUKOWA D Y R E K T O R
↓  
SEKRETARIAT ↓   DZIAŁ SŁUZBY PRACOWNICZEJ
↓   INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
↓   RADCA PRAWNY
↓   STANOWISKO d/s OBRONY CYWILNEJ I OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH
↓   STANOWISKO d/s BHP I OCHRONY P/POŻ.
↓  
NACZELNY INŻYNIER Z-CA DYREKTORA d/s NAUKOWYCH Z-CA DYREKTORA d/s ORGANIZACJI I ROZWOJU GŁÓWNY KSIĘGOWY
STATEK OCEANIA BIBLIOTEKA I INFORMACJA NAUKOWA DZIAŁ ROZWOJU I KOMUNIKACJI DZIAŁ FINANSOWO KSIĘGOWY
ZESPÓŁ ARMATORSKI ZESPÓŁ d/s ZARZĄDZANIA DANYMI NAUKOWYMI DZIAŁ ORGANIZACJI BADAŃ DZIAŁ PŁAC
WARSZTAT MECHANICZNY ZESPÓŁ ds. KSZTAŁCENIA DOKTORANTÓW DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
DZIAŁ GOSPODARCZY REDAKCJA WYDAWNICTW
ZESPÓŁ d/s TELEINFORMATYKI
DZIAŁ ZAOPATRZENIA